Timmeren voor een groenere toekomst

Door mijn enthousiasme voor het meubelvak en door succesvolle mond-tot-mond-reclame wil ik meer mensen bewuster maken van de gevolgen van individueel gedrag op het milieu. Vanuit de overtuiging dat illegale houtkap en afnemende biodiversiteit onvoldoende kunnen worden bestreden door marktregulering en dat dit ook een verantwoordelijkheid van de eindgebruiker is.

pasfoto

Romli Emil Hoogland

Voordat ik begon aan de meubelopleiding (HMC Amsterdam), heb ik planologie gestudeerd in Amsterdam en ben ik werkzaam geweest bij de overheid en adviesbureau’s. Timmertoko is ontstaan als hobby en heeft vorm gekregen toen ik mijn bureau gedeeltelijk heb verruild voor een werkbank eind 2014. De naam Timmertoko refereert aan mijn Indonesische achtergrond en fungeert als een reminder aan de rijke houtbewerkingstraditie in Indonesië. Inspiratie voor mijn meubels en houtontwerpen haal ik uit reizen, door over schuttingen te kijken of door bekende wegen in te slaan op zoek naar een verrassende wending. Naast een meubeldiploma, ben ik B-VCA gecertificeerd (400621.00124630).


Eerlijk of fout hout

De handel in illegaal gekapt tropisch hout en afnemende biodiversiteit zijn onderwerp van een discussie over bosbeheer die ook de meubelindustrie raakt. Daarom werk ik zo efficiënt mogelijk en gebruik ik bij voorkeur (Europese) houtsoorten afkomstig van houthandelaren die zijn gecertificeerd door internationaal erkende houtkeurmerken zoals PEFC en FSC of waarvan het certificaat is getoetst door Stichting Keurhout/TPAC. Deze keurmerken waarborgen dat het hout is verkregen uit door overheden gereguleerd bosbeheer. Deze waarborg neemt niet weg dat Timmertoko kritisch is ten aanzien van houtkeurmerken en de werkwijze van overheden.

Met de EU Houtverordening (EUTR 2013) zijn de eisen en douaneformaliteiten voor de toeleveringsketen van hout en houtproducten op de EU-markt aangescherpt. Alleen houtkeurmerken, zoals bovenstaande, die overeenstemmen met de EUTR worden erkend door de EU. In de praktijk is het areaal tropisch bos dat aan de EUTR voldoet echter zeer gering: 11% van de bossen wereldwijd is gecertificeerd, waarvan 6% tropisch bos (Kamerbrief IenM/BSK-2015/141354, Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Dit heeft te maken met een nog gebrekkige beleidsafstemming tussen de EU en tropisch hout producerende landen.
Gelet op de wereldwijde toename van de vraag naar hout, heeft de EUTR maar een geringe impact op de illegale handel in tropisch hardhout. Hoe het zit met beleidsrisico’s, zoals tekortkoming in de handhaving, marktverstoring en prijsopdrijving vereist veel tijd en onderzoek dat uiteindelijk ook de legitimiteit van de Houtverordening moet kunnen aantonen. Niettemin heeft de EUTR een belangrijke voorbeeldfunctie. Dus elk initiatief, hoe klein de impact ook, van marktregulering en vermindering van papiergebruik tot het uitdragen van deze Timmertoko-missie, is belangrijk.